ताजा अपडेट

कर्मचारी विवरण

नाम : Bishnu Bhusal

पद : Manager

सम्पर्क : 9857637037

नाम : Kamal Paudel

पद : News Chief

सम्पर्क : 9857628700

नाम : Krishna Prasad Pokharel

पद : Programme Chief

सम्पर्क : 9741337014

नाम : Anish Pathak

पद : Techinician Chif

सम्पर्क : 9805230550

नाम : Bimal Nepali

पद : News Presenter

सम्पर्क : 9867240804

नाम : Hem Bishwakarma

पद : Program Presenter

सम्पर्क : 9868329271

नाम : Pratima Lamtari Magar

पद : Program Presenter

सम्पर्क : 079412050

नाम : Neermla Neepali

पद : Reporter

सम्पर्क : 079690590

नाम : Aakrity Xattri

पद : Reporter

सम्पर्क : 079690590

नाम : sarimala pariyar

पद : Reporter

सम्पर्क : 079690590

Top