ताजा अपडेट

कर्मचारी विवरण

नाम : Bishnu Bhusal

पद : Manager

सम्पर्क : 9857637037

नाम : Kamal Paudel

पद : News Chief

सम्पर्क : 9857628700

नाम : कृष्ण प्रसाद पोखरेल

पद : कार्यक्रम प्रमुख

सम्पर्क : 9867596099/974133701

नाम : Hem Bishwakarma

पद : Program Presenter

सम्पर्क : 9868329271

नाम : Pratima Lamtari Magar

पद : Program Presenter

सम्पर्क : 079412050

  • ON-AIR

    Time:: am

  • UP-NEXT

    नेपाल खबर

    Time:6:00 pm

Top